طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

پنج شنبه, 12 تیر 1393 ساعت 10:32
منتشرشده در رویداد کروشه

طراحی و تولید کانتر(میز دمو) شرکت پتیاک

بخش طراحی دکوراسیون کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به المان‌های مورد نظر شرکت پتیاک(شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی) میز اختصاصی برای دموی این شرکت را ایده‌پردازی،طراحی و تولید نمود.

*** در ضمن برای مشاهده نمونه کار‌های بیشتر بخش طراحی گرافیک کروشه به لینک زیر مراجعه فرمایید : 

        

صفحه1 از3

جهت دریافت آخرین مطالب،عکس‌ها، تیزر‌ها و ... تبلیغاتی، مقالات بازاریابی و روابط عمومی عضو شوید.

آخرین نمونه کارهای کروشه

تست
Contact Us

تماس با ما

: ستارخان، 100 متر پایین از تقاطع بهبودی، بن بست واعظی، پلاک 8، طبقه همکف
: 66503578-021 66501352-021
: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۸ | پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۴
:
  با تشکر و سپاس،پیام شما ارسال شد.   پیام شما ارسال نگردید