mobasheri

mobasheri

ﺑﺴﺘﻪ بندی ها ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺑﻪ آوازﺷﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ - 5.0 out of 5 based on 1 review

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار، ﻣﻐﺎزه، ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و... ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد بیشماری از ﮐﺎﻻﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺷــﮑﻞ و شمایل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دارد. (درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﯾﮏ مهمانی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ). ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻨﺪ، ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻣﻐﺮور، ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ، ﻋﺪه ای  ﭘﺮ اﻧﺮژی و... آنﻫﺎ ﺑﺎ شما ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ، ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳــﺖ. ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽﺷــﻨﻮﯾﺪ. اﻣﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﺻﺪاﯾﯽ شما را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ، اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ شما را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ او همان ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ شما ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ شما ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﻮدﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺮش ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ.

چرا آموزشگاهها و موسسه های آموزشی باید از دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند؟ - 5.0 out of 5 based on 1 review

آیا می دانستید که موسسات آموزشی در میان برترین صنعت های جهان هستند که از شبکه های اجتماعی در استراتژی های مارکتینگتشان استفاده می کنند؟ براساس آمار موسسه تحقیقات بازار هند Bureau (IMRB)، جمعیت بزرگی ( نزدیک به 80%) از دانش آموزان و دانشجویان ( و والدینشان، به ویژه در هندوستان) از منابع آنلاین برای مطالعه در مورد موسسات آموزشی که به آن علاقه مند هستند، استفاده می کنند.


در این سناریو، یک تفکر هوشمندانه این است که با سرمایه گذاری بروی دیجیتال مارکتینگ اطلاعات مناسب به جامعه هدف خود برسانیم که از نظر آشنایی با فناوری های روز سطح دانش بالایی دارند. در حالیکه شیوه های قدیمی تبلیغات – بروشورها، سه لت، روزنامه ها – هنوز کارا هستند، یک استراتژی مطمئن و گسترده دیجیتال مارکتینگ می تواند به شکل قابل ملاحظه ای شانس دیده شدن موسسه های آموزشی در بین بخش های آموزشی بسیار رقابتی را افزایش دهد.

آمارهای برتر دیجیتال مارکتینگ برای شرکت های تولیدی - 5.0 out of 5 based on 1 review

شرکت های تولیدی به صورت سنتی به گسترش روابط تجاری اعتقاد دارند و این کار برای آن ها موثر است. چالش آن با ساختن برند همیشه یک روند فرصت سوز بوده است و برای طولانی مدت ارزش آن وقت را ندارد. با این وجود فناوری دیجیتال جدید و تکنیک های بازاریابی دیجیتالی  درب ها را به سوی جغرافیایی گشوده است که تا این لحظه هیچ کار باز نبوده است.

ما از تیم های فروش شرکت های تولیدی مختلف فهرست مشکلات ( pain point ) آن ها را خواسته ایم و آمارهای به دست آمده از آن را در اینفوگرافیک زیر برای شما آورده ایم تا بررسی کنید. چالش ها و مشکلات مارکتینگ محصولات تولیدی خود را با ما در میان بگذارید

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 18:32

نمایش ایموجی در تیتر تبلیغات ادوردز گوگل

نمایش ایموجی در تیتر تبلیغات ادوردز گوگل - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

تبلیغات در گوگل ادوردز

آیا شکلک های Emoji به صورت کامل در تیتر تبلیغات Google adwords  قرار گرفته اند، این حدس و گمان به وجود آمده است که این امکان ممکن است به زودی برای تمام تبلیغ کننده در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه نمونه های قبلی از emoji در Adwords را قبلا دیده ایم اما به نظر می رسید به شکل یک راه گریز بود که به ترکیب کاراکترهای خاصی اجازه داده می شد از بررسی های گوگل عبور کنند. همینطور، هر استفاده ای که از emoji  انجام می شد بسیار کوتاه مدت بود.

با این وجود، دلیلی وجود دارد تا باور کنیم که این مرتبه، آن ها اینجا هستند تا باقی بمانند.

 

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 12:48

گزارش بازاریابی محتوا کسب و کارها در سال 2016

گزارش بازاریابی محتوا کسب و کارها در سال 2016 - 5.0 out of 5 based on 1 review

در بازاريابي محتوايي ، بزرگترين چالش اينست که محتواي ما ( بغير از ميزان ارزشي که دارد ) چقدر مورد توجه قرار ميگيرد . با کيفيت ترين محتواها و پر هزينه ترين محتواها اگر مورد توجه قرار نگيرند ، شايد براي فرهنگ جامعه مفيد باشند ، اما در بازاريابي محتوايي شکست خورده تلقي ميشوند .

جو پولیزی شخصیت اول بازاریابی محتوایی و بازاریابی دیجیتالی جهان و مدیر موسسه بازاریابی محتوا ( CMI )  در گزارش بازاریابی محتوا کسب و کارهای b2b در سال 2016 بیان می کند یک نگاه کلیدی که در تحقیقات امسال به کسب و کارهای B2B در بازاریابی محتوا که بخشی از کمپین دیجیتال مارکتینگ می باشد به دست آمده است این است که بازاریاب های محتوای موثر، چندین چیز را به شکلی متفاوت انجام می دهند:

  1. آن ها درک کرده اند که بازاریابی محتوا چگونه در بیزینس آنها موفق خواهد شد.

  2. استراتژی دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی محتوای خود را مستند و مکتوب می کنند.

  3. بیانه اهداف و ماموریتهای خود را از ابتدا تدوین میکنند.

  4. به طور مکرر با تیم تولید محتوای خود ارتباط برقرار می کنند.

نکات کلیدی این گزارش توسط شرکت دیجیتال مارکتینگ کروشه برای علاقمندان حوزه بازاریابی محتوا ترجمه گردیده است در ضمن شما می توانید گزارش بازاریابی محتوا 2016 را دانلود کنید.

دانلود گزارش بازاریابی محتوا کسب و کارها در سال 2016

 

بازاریابی دیجیتالی و تغییر در صنعت مد و پوشاک - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

دنیای مد از مجرای آنلاین با طوفان برندینگ و  دیجیتال مارکتینگ  ، آخرین استفاده از تکنولوژی را به کار گرفته است و این یکی از آخرین ترندهای صنعت مد 2017 است. واحدهای بزرگ مد مثل Topshop، Burberry و Alexander McQueen شیوه استفاده از live streaming را با درک کردن ایده روش دیجیتال در رویدادهای مد 2017 به نمایش گذاشتند. با این وجود، همچنان این مسئله را در ذهن داشته باشید که هدف نهایی جذب مخاطبشان به گردآوری آن ها نزدیکتر است.

سه گام اساسی در محاسبه بازگشت سرمایه در بازاریابی محتوا - 5.0 out of 5 based on 2 reviews

مفهوم Investment On Return یا همان ROI برای بازاریابی محتوایی چیست؟

خانم Fleischer Julie مدیر ارشد داده، رسانه و محتوا در شرکت Kraft و استاد دانشکده MBA در دانشگاه نورتوسترن در توییترشون نوشتن : ROI

بازاریابی محتوایی چهار برابر بازاریابی سنتی هست

سوالی که پیش میاد اینه که چطور میشه ROI رو برای محتوا محاسبه کرد؟ و آیا این کار درستی هست؟ برای محاسبه ROI در یک کمپین تبلیغاتی از فرمول زیر استفاده میشه که البته در مورد محتوا فرایند سهل ممتنعی هست

از همین فرمول هم برای محاسبه ROI محتوا استفاده میشه اما مشکل اینه که هر پارامتر رو دقیقا چطور حساب کنیم؟ اگر عدد دقیق cost رو هم داشته باشید چطور میتونید به gain حاصل از محتوا در کوتاه مدت پی ببرید؟!

5 درس بازاریابی محتوا از وبلاگ های برتر دیجیتال مارکتینگ - 3.0 out of 5 based on 2 reviews

در دنیا بازاریابی محتوا، موفقیت با مشارکت و درگیر کردن کاربران به دست می آید.
شما می توانید برندینگ قابل ملاحظه ای داشته باشید. محصولات عالی، و یک تیم سخت کوش، اما اگر شما به مشارکت خریداران خود را در کلیه گام های چرخه عمر مشتری توجه نکنید، شما هیچ گاه پتانسیل کامل خود را بدست نمی آورید. بدون مشارکت، یک مولفه اصلی از استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما از دست می رود: بازدید کنندگان شما
چگونه بازاریاب های موفق امروزه از طریق محتوا مشارکت کاربران و بازدید کنندگان را به دست می آورند؟ آن ها هیچ گاه این واقعیت را فراموش نمی کنند که دنبال کننده ها ( فالورها ) و مشتری ها بزرگترین افراد ارزیابی کننده هستند. برای جواب دقیق تر به این سوال، اجازه دهید به چند وبلاگ دیجیتال مارکتینگ نگاهی بیاندازیم و 5 درس که محتوای شما را به سمت مشارکت بیشتر سوق می دهد را برای شما برجسته و مطرح کنیم:

شنبه, 14 اسفند 1395 ساعت 17:15

چرا SEO بهتر از PPC است؟

چرا SEO بهتر از PPC است؟ - 5.0 out of 5 based on 1 review

( SEO (Search Engine Optimization: بهینه سازی موتور جستجو و ( PPC (Pay Per Click: پرداخت به ازای هر کلیک می توانند به عنوان " خواهر " در دنیای بازاریابی دیجیتال در نظر گرفته شوند؛ با این وجود در واقعیت همیشه در حال مجادله هستند. بخشی از مشکل ناشی از روشی است که این دو برای کمک به بهبود رنکینگ و آوردن ترافیک به وبسایت شما استفاده می کنند.

هر دو توانایی بالابردن کلیک و دیده شدن سایت را دارند؛ در حالیکه روشی که این دو دنبال می کنند بسیار متفاوت است، که مطرح می شود که: کدام یک بهتر است؟ SEO یا PPC؟

و پاسخ ساده تر از آن است که شما فکر کنید: SEO  و این دلایل آن است. چگونه SEO و PPC با یکدیگر تفاوت دارند؟
هیچ انکاری وجود ندارد که هر دوی این تکنیک های مارکتینگ قدرت تبدیل تغییر شیوه ارتقا کسب و کار شما را دارند.
و به این حقیقت توجه داشته باشید که 81% کاربران (براساس آمار Jupiter Reserch) سایت های دلخواهشان را از طریق موتورهای جستجو پیدا می کنند - به جز جستجوی مستقیم با اسم برای سایت - به این معنی که بهینه کردن استراتژی های مارکتینگ و گسترش دادن یک حضور آنلاین قدرتمند در هیچ زمانی مثل امروز تا این اندازه اهمیت نداشته است.
بنابراین کدام یک بهتر است؟

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 ساعت 13:15

ارتباط برندینگ، مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ

ارتباط برندینگ، مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ - 5.0 out of 5 based on 1 review

معمولا در کسب و کارها برندینگ رو زیر مجموعه مارکتینگ میدونند، به این معنی که یکی از اجزای مارکتینگ یک کسب و کار، برند اون هست، برای برند تعاریف بسیار زیادی وجود داره و اگر علاقه دارید تعاریفش رو بدونید تو اینترنت کافیه جستجو کنید. اینجا ما میخوایم به ارتباط برندینگ، مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ بپردازیم.

نکاتی که در مورد برندینگ برامون مهمه، ارزش های برند، هویت برند و مسیریه که برند ما قراره طی کنه، اگر بخوایم جدا توضیحی برای هر کدوم داشته باشیم، میتونیم بگیم: