هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 727

خدمات

خدمات (10)

  مقدمه :‌

    به فرآیند جمع‌آوری، پردازش، بهینه سازی و آماده سازی متون، عکس‌ها، صوت‌ها و فیلم‌هایی که بتوان یک معنا و مفهوم را تحت عنوان یک چندرسانه‌ای هدفمند ارائه نمود تولید محتوا گفته می شود، حال اگر این فرآیند در بستر اینترنت صورت پذیرد به آن‌ تولید محتوای الکترونیکی گویند.

طبقه بندی محتوای الکترونیکی از منظرهای متفاوتی بررسی می‌گردد، برای مثال می‌توان به تولید محتوای خبری، تبلیغاتی، راهنماهای کاربردی و آموزشی را نام برد. 

در این طرح به بررسی روش‌های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی با بهره جستن از متدهای تولید محتوای روزآمد می‌پردازیم. 

از نقطه نظر تکنولوژی آموزشی، روش تولید محتوا بیشتر بر اساس شیوه رفتارگرا  اجرا می‌گردد و تمامی مراحل آموزشی بر اساس نقشه راهی که در طراحی آموزشی ایجاد شده است مطرح می‌گردد. البته پیاده سازی محتوای الکترونیکی منطبق بر آخرین ویرایش استاندارد اسکورم  صورت می‌پذیرد. 

انواع روش‌های تولید محتوای الکترونیکی

الف) طراحی آموزشی : 

 طراحی آموزشی را می‌توان تهیه نقشه‌های مشخص برای دستیابی به هدف‌های آموزشی تعریف کرد. به عبارت دیگر، هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانش‌ها، گرایش‌ها، و مهارت‌ها به عنوان هدف‌های آموزشی، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روش‌های آموزشی  که قبل از انجام آموزش پیش‌بینی و تنظیم می‌گردد را طراحی آموزشی گویند. بنابراین، طراحی آموزشی را می‌توان تجویز یا پیش‌بینی روش‌های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش‌ها، گرایش‌ها، و مهارت‌های فراگیران دانست.

در حین طراحی آموزشی دروس، طرح نامه‌های زیر تدوین می‌گردد:

- طرح نامه علمی درس ( شامل سرفصل دروس و اهداف آموزشی و رفتاری درس)

- طرح نامه مبنا (‌ شامل انتخاب روش تولید محتوا برای بخش‌های مختلف درسی به همراه میزان صوت استاد و گوینده درس)

- طرح نامه صوت ( مواردی را که توسط استاد درس و گوینده باید صدا گذاری شود)

- طرح نامه تصاویر (‌شامل نوع عکس‌هایی که باید برای درس انتخاب و یا تولید شود)

- طرح نامه چندرسانه‌ای درس ( سناریو نویسی اصلی انیمیشن‌های درسی در سطوح مختلف تولید محتوا)

 

ب‌)تولید محتوای چندرسانه‌ای 

 

1.تولید محتوای شبیه سازی :

      این روش تولید محتوا برای بخش‌هایی از دروس که نیاز به آموزش‌های مهارت محور دارند مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. معمولاً در این نوع از محتوای الکترونیکی ابزار یا نرم افزارهایی برای آموزش در نظر گرفته می‌شود و در ساخت تولید محتوای این نوع دروس باید روش بکارگیری نرم افزار یا ابزارها کاملاً شبیه سازی صورت گیرد. 

 

2.تولید محتوای تعاملی:

در روش تولید محتوای الکترونیکی تعاملی، یک روند پویا بین فراگیر و محتوا هنگام مشاهده درس ایجاد می‌گردد. در این سطح می‌توان آموزش‌های غیر مستقیم را بیشتر برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شوند – همانند آموزش از طریق بازی  - که از طریق تعامل کامل با محتوا فرآیند آموزش صورت می‌پذیرد. 

از روش تعاملی بیشتر برای ایجاد پرسش‌های بین درسی جهت اجتناب از یک طرفه بودن محتوا در کنار سایر روش‌ها استفاده می‌گردد. 

 

3.تولید محتوای پویا نمایی کامل:

هنگامی‌ که با دروسی که بیشتر جنبه آموزش عمومی‌ دارند و این دروس باید یک یا چند هدف خاص آموزشی را تشریح کامل نمایند، و زمان نسبتاً 15 الی 30 دقیقه‌ای برای توضیح هر بخش به طور دقیق لازم است و همچنین نکات کلیدی باید در محتوای درسی گنجانده شود. از این روش استفاده می‌گردد که برای تمامی اجزای درس انیمیشن متنی درس ایجاد می‌گردد. 

در این سطح همزمانی صوت استاد و گوینده با نمایش نکات کلیدی درس به صورت متنی بسیار حائز اهمیت است.  

 

 

 

1.ولید محتوای پویا نمایی اسلایدی :

در برخی از دروس بخش‌هایی وجود دارد که اگر طراحی آموزشی به صورت یک درس که تأکید استاد برای توضیح کلیات درس می‌باشد، می‌توان رئوس اصلی درس را به همراه متنی کوتاه آن ها در نظر گرفته شود. 

در این سطح محتوا به صورت اسلایدهای یک ارائه درسی  ایجاد و با هنر طراحی گرافیک هر صفحه علاوه بر صفحه آرایی، برای آن پس زمینه‌ ای مناسب که جذابیت آموزشی به همراه داشته باشد، طراحی می گردد. 

2.اسلایدی ساده:

   هنگام تألیف متن محتوای الکترونیکی توسط استاد، بخش‌هایی به پیشنهاد تکنولوژیست آموزشی و انتخاب استاد برای تبدیل متن تألیفی به متن خود خوان ایجاد می‌گردد. در این موارد می‌توان این بخش‌های درسی را به صورت صفحات متنی ارائه نمود. 

  بنا بر صلاحدید استاد درس، می‌توان بخشی را که مد نظر ایشان است با صدای استاد و یا گوینده ایراد شود. 

 

3.ارائه فیلم توضیحات جلسه درسی استاد:

   گاهی می‌توان از جلسه تدریس استاد فیلم برداری کرده و آن بخش را به عنوان محتوای درسی بخشی از درس در نظر گرفت. 

 پس از فیلم برداری ویرایش تصویر و فشرده سازی آن هزینه بالایی را در بر دارد. 

  از نظر پداگوژی آموزش الکترونیکی، ارائه فیلم استاد به صورت محدود فقط برای معرفی درس و در جلسه اول درسی مفید خواهد بود و ارائه بیشتر جلسات درسی بر پایه فیلم استاد به هیچ وجه توصیه نمی‌شود . 

 

آموزش مجازی

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 15:01 نوشته شده توسط

 

به فرآیند جمع‌آوری، پردازش، بهینه سازی و آماده سازی متون، عکس‌ها، صوت‌ها و فیلم‌هایی که بتوان یک معنا و مفهوم را تحت عنوان یک چندرسانه‌ای هدفمند ارائه نمود تولید محتوا گفته می شود، حال اگر این فرآیند در بستر اینترنت صورت پذیرد به آن‌ تولید محتوای الکترونیکی گویند.

طبقه بندی محتوای الکترونیکی از منظرهای متفاوتی بررسی می‌گردد، برای مثال می‌توان به تولید محتوای خبری، تبلیغاتی، راهنماهای کاربردی و آموزشی را نام برد. 

در این طرح به بررسی روش‌های تولید محتوای الکترونیکی آموزشی با بهره جستن از متدهای تولید محتوای روزآمد می‌پردازیم. 

از نقطه نظر تکنولوژی آموزشی، روش تولید محتوا بیشتر بر اساس شیوه رفتارگرا اجرا می‌گردد و تمامی مراحل آموزشی بر اساس نقشه راهی که در طراحی آموزشی ایجاد شده است مطرح می‌گردد. البته پیاده سازی محتوای الکترونیکی منطبق بر آخرین ویرایش استاندارد اسکورم صورت می‌پذیرد.

انواع روش‌های تولید محتوای الکترونیکی

الف) طراحی آموزشی : 

طراحی آموزشی را می‌توان تهیه نقشه‌های مشخص برای دستیابی به هدف‌های آموزشی تعریف کرد. به عبارت دیگر، هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانش‌ها، گرایش‌ها، و مهارت‌ها به عنوان هدف‌های آموزشی، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روش‌های آموزشی که قبل از انجام آموزش پیش‌بینی و تنظیم می‌گردد را طراحی آموزشی گویند. بنابراین، طراحی آموزشی را می‌توان تجویز یا پیش‌بینی روش‌های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش‌ها، گرایش‌ها، و مهارت‌های فراگیران دانست.

در حین طراحی آموزشی دروس، طرح نامه‌های زیر تدوین می‌گردد:

-طرح نامه علمی درس ( شامل سرفصل دروس و اهداف آموزشی و رفتاری درس)

-طرح نامه مبنا (‌ شامل انتخاب روش تولید محتوا برای بخش‌های مختلف درسی به همراه میزان صوت استاد و گوینده درس)

-طرح نامه صوت ( مواردی را که توسط استاد درس و گوینده باید صدا گذاری شود)

-طرح نامه تصاویر (‌شامل نوع عکس‌هایی که باید برای درس انتخاب و یا تولید شود)

-طرح نامه چندرسانه‌ای درس ( سناریو نویسی اصلی انیمیشن‌های درسی در سطوح مختلف تولید محتوا)

ب‌)ولید محتوای چندرسانه‌ای :

1.تولید محتوای شبیه سازی 

این روش تولید محتوا برای بخش‌هایی از دروس که نیاز به آموزش‌های مهارت محور دارند مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. معمولاً در این نوع از محتوای الکترونیکی ابزار یا نرم افزارهایی برای آموزش در نظر گرفته می‌شود و در ساخت تولید محتوای این نوع دروس باید روش بکارگیری نرم افزار یا ابزارها کاملاً شبیه سازی صورت گیرد. 

2.تولید محتوای تعاملی

در روش تولید محتوای الکترونیکی تعاملی، یک روند پویا بین فراگیر و محتوا هنگام مشاهده درس ایجاد می‌گردد. در این سطح می‌توان آموزش‌های غیر مستقیم را بیشتر برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شوند – همانند آموزش از طریق بازی - که از طریق تعامل کامل با محتوا فرآیند آموزش صورت می‌پذیرد. 

از روش تعاملی بیشتر برای ایجاد پرسش‌های بین درسی جهت اجتناب از یک طرفه بودن محتوا در کنار سایر روش‌ها استفاده می‌گردد. 

3.تولید محتوای پویا نمایی کامل

هنگامی‌ که با دروسی که بیشتر جنبه آموزش عمومی‌ دارند و این دروس باید یک یا چند هدف خاص آموزشی را تشریح کامل نمایند، و زمان نسبتاً 15 الی 30 دقیقه‌ای برای توضیح هر بخش به طور دقیق لازم است و همچنین نکات کلیدی باید در محتوای درسی گنجانده شود. از این روش استفاده می‌گردد که برای تمامی اجزای درس انیمیشن متنی درس ایجاد می‌گردد. 

در این سطح همزمانی صوت استاد و گوینده با نمایش نکات کلیدی درس به صورت متنی بسیار حائز اهمیت است.

 

1.تولید محتوای پویا نمایی اسلایدی :

در برخی از دروس بخش‌هایی وجود دارد که اگر طراحی آموزشی به صورت یک درس که تأکید استاد برای توضیح کلیات درس می‌باشد، می‌توان رئوس اصلی درس را به همراه متنی کوتاه آن ها در نظر گرفته شود. 

در این سطح محتوا به صورت اسلایدهای یک ارائه درسی ایجاد و با هنر طراحی گرافیک هر صفحه علاوه بر صفحه آرایی، برای آن پس زمینه‌ ای مناسب که جذابیت آموزشی به همراه داشته باشد، طراحی می گردد. 

2.اسلایدی ساده:

هنگام تألیف متن محتوای الکترونیکی توسط استاد، بخش‌هایی به پیشنهاد تکنولوژیست آموزشی و انتخاب استاد برای تبدیل متن تألیفی به متن خود خوان ایجاد می‌گردد. در این موارد می‌توان این بخش‌های درسی را به صورت صفحات متنی ارائه نمود. 

بنا بر صلاحدید استاد درس، می‌توان بخشی را که مد نظر ایشان است با صدای استاد و یا گوینده ایراد شود. 

3.ارائه فیلم توضیحات جلسه درسی استاد:

گاهی می‌توان از جلسه تدریس استاد فیلم برداری کرده و آن بخش را به عنوان محتوای درسی بخشی از درس در نظر گرفت. 

پس از فیلم برداری ویرایش تصویر و فشرده سازی آن هزینه بالایی را در بر دارد. 

از نظر پداگوژی آموزش الکترونیکی، ارائه فیلم استاد به صورت محدود فقط برای معرفی درس و در جلسه اول درسی مفید خواهد بود و ارائه بیشتر جلسات درسی بر پایه فیلم استاد به هیچ وجه توصیه نمی‌شود .

عکس و فیلم صنعتی

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:41 نوشته شده توسط

فکر تبلیغات بدون تصویر های زیبا و مهیج را از سر بیرون کنید!
امروزه در دنیای زندگی می کنیم که کلام و متن آن کاربرد و قدرت سابق را ندارد، یکی از دلایل مهم آن نیز رشد روز افزون محتوا های بصری همچون عکس و فیلم است. عموم مردم و مخاطبین به چشم هایشان بیش از همیشه اعتماد می کنند. علاوه بر این مسئله، امروزه هر چیز زیبا و چشم نواز مورد پسند و هر موضوع نازیبایی به حاشیه رانده می شود. بنابراین کسب و کارها و حتی افراد باید سعی نمایند در مسیر درست قرار بگیرند، اما شاید این سوال پیش بیاد چگونه می توان در این مسیر قرار گرفت ؟
تبلیغات در عصر حاضر بیشتر از آنکه یک صنعت باشد یک هنر- صنعت است، برای آنکه تبلیغات موثرتری داشته باشیم باید از هنر استفاده کنیم تا چشم نواز جلوه نماییم، به گونه ای در همان منظر اول محبوب و مورد مقبول دیگران قرار بگیریم. بزرگترین هنرهایی که به رونق تبلیغات کمک کرده اند عکاسی  تبلیغاتی و فیلم صنعتی یا تیزر تبلیغاتی هستند.
اگر از کانون تبلیغاتی کروشه دلیل مهم بودن عکس و فیلم های تبلیغاتی را بپرسید خواهیم گفت:
امروزه با گسترش فضای مجازی و رشد بی سابقه شبکه های اجتماعی مابین افراد تهیه خوارک برای این شبکه ها بسیار مهم است، بهترین خوراک برای این فضا ها  بدون شک تصویر است، عکس و فیلم کوتاه به خاطر حجم کم و راحتی قابل انتقال بودنش ، ابزاری بسیار مهم به شمار می رود. یادمان نرود که شبکه بزرگ و بیش 500 میلیون نفری اینستاگرام بر پایه عکس و فیلم بنا شده است.
دلیل دوم کروشه بر این اساس است که از عکس و فیلم می توان در مدیای های مختلف استفاده های چند منظوره کرد. به عنوان مثال، می توان در طراحی و اقلام گرافیکی از عکس بهره ها برد، همچنین می توان از تیزرها و کلیپ ها استفاداه های متعددی همچون پخش در همایش و رسانه های تصویری استفاده کرد.
و دلیل آخر این است، مخاطبین و مشتریان باید شما را ببینند تا به شما اعتماد کنند، پس بهتر است در بهترین حالت ممکن در برابر آنها قرار بگیرید.


عکس و فیلم های تبلیغاتی - صنعتی باید به چه صورتی باشند؟

همانطور که گفته شد تبلیغات یک هنر- صنعت است، شاید فردی با یک دوربین بتواند عکس و فیلم هنری مورد پسندی بگیرد، اما در صنعت، امور تبلیغات، روشمند و حساب شده اند و نمی توان هر فیلم و یا عکسی را تبلیغاتی به شمار آورد. . باید به خاطر داشت، صرف داشتن یک دوربین دیجیتال، هیچ‌ فردی عکاس نخواهد شد. شناخت نور، حجم و سایه‌ها و همچنین با  برخورداری از امکانات بروز و مجهز آتلیه، ایده های ناب، اضلاع هندسی یک عکس تبلیغاتی اثر بخش هستند که نوک آن به سمت محصول شما اشاره دارد و آن را در بین دیگر محصولات رقیب متمایز می نمایند.
به خاطر همین مسائل کانون تبلغاتی کروشه، سعی نموده با در نظر گرفتن یک تیم حرفه ای در کنار هم و به کار گیری ابزارهای حرفه ای عکاسی و نورپردازی بستری مناسب را برای تهیه و ویرایش عکس تبلیغاتی - صنعتی ایجاد نماید.


خدمات عکس صنعتی - تبلیغاتی :

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی از محصولات در سایزهای استاندارد، کوچک و بزرگ
عکاسی تبلیغاتی مخصوص بروشور، کاتالوگ، بیلبورد و پوستر
عکاسی مدلینگ تبلیغاتی
عكاسي صنعتي از خطوط توليد و فرايند توليد محصولات، كارخانه، كارگاه، رستوران، هتل، باشگاه و موسسات خدماتي
عکاسی از سمینارها و همایش ها
عکاسی هوایی
عکاسی 360 درجه
عكاسي به صورت پروژه اي و ساعتي (بدون محدوديت تعداد عكس)

علاوه بر بخش های بالا کانون تبلیغاتی کروشه این آمادگی را دارد که عکاسان و تجهیزات خود را به طور پروژه ای و ساعتی در اختیار شما بگذارد. 

دنیای امروز،دنیای تصویر هاست!
پیشرفت تکنولوژی در ابعاد گوناگون شعار بالا را به یک واقیعت عینی رسانده است. فقط کافی است یک موضوع جذاب و یک ترکیب بندی از موزیک و تصویر داشته باشید تا میلیون ها نفر آن را ببینند . باز تاکید می کنم یک موضوع جذاب بعلاوه یک فیلم مناسب.
این موضوع برای هیچ کس پنهان نیست که اثر یک فیلم خوب، گاهی تا زمان مرگ نیز از ذهن افراد پاک نمی شود. ذهن ها را بسازید، کانون تبلیغاتی کروشه برای هر نوع فیلم تبلیغاتی- صنعتی که مد نظر دارید خدمات مختص به خود را دارد: 

1. تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی
(ایده، فیلمنامه، کارگردانی، تامین تجهیزات، فیلم برداری، تدوین و انجام کلیه امور مربوط به تولید برنامه های قابل پخش از صدا و سیما)

2. تهیه و تولید فیلم داستانی
فیلم داستانی شکلی از روایت است که در همه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره می‌شود که واقعی نیستند، یعنی خیالی‌اند و ساخته ذهن نویسنده.
3. ساخت کلیپ
کلیپ یا نماهنگ، فیلم کوتاهی است که روی آن موسیقی قرار داده می‌شود.
(ایده، فیلمنامه، کارگردانی، تامین تجهیزات، فیلم برداری، تدوین و انجام کلیه امور مربوط به تولید کلیپ یا نماهنگ.)
4. ساخت تیزر (رئال و انیمیشن)
تیزر، آگهی کوتاه تبلیغاتی است که ویژگی های جذاب کالا یا برنامه ای را در تلویزیون به نمایش گذارد.

( ایده، فیلمنامه، کارگردانی، تامین تجهیزات، فیلم برداری، تدوین و انجام کلیه امور مربوط به تولید تیزر یا فیلم تبلیغاتی )
5. ساخت انیمیشن کوتاه و بلند
پویانمایی، نمایش سریع و متوالی تصاویری از اثر هنری دو بعدی یا سه بعدی، یا موقعیت‌های مدل‌های واقعی، برای ایجاد توهم حرکت است. حرکت روان تصاویر متحرک در پویانمایی‌ها، ناشی از یک خطای دید است که به دلیل پدیده ماندگاری تصاویر پدید می‌آید

( ایده، فیلمنامه، کارگردانی، طراحی شخصیت، مدل سازی، رندر، تدوین و انجام کلیه امور مربوط به تولید انیمیشن )

6 . مستند صنعتی

( ایده، فیلمنامه، کارگردانی، تامین تجهیزات، فیلم برداری، تدوین و انجام کلیه امور مربوط به تولید )

7. رپورتاژآگهی

( ایده، اولیه، کارگردانی، تامین تجهیزات، فیلم برداری، تدوین و انجام کلیه امور مربوط به تولید )

8. خلق جلوه های بصری
در صنعت فیلم سازی به تصاویری گفته می‌شود که در زمان ساخت فیلم، ساخت آنها مشکل باشد. این صحنه‌ها به صورت کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار های مخصوص کار می‌شوند.
( طراحی ، مدل سازی، رندر، ترکیب رئال و انمیشن و انجام کلیه امور مربوط به جلوه های ویژه )

طراحی محصول

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:41 نوشته شده توسط

محصولات خود را به یک بیلبورد تبلیغاتی تبدیل کنید!

هر آنچه که مشتری شما می تواند آن را لمس کند و در واقعیت بدون هیچ واسطه ای آن را ببیند در رده محصولاتی قرار می گیرد که نیاز به طراحی دارند. طراحی همواره امری محسوس است، شاید گفت گستره طراحی محصول یا صنعتی و در نهایت ساخت و تولید آن بصورت فیزیکی پایانی ندارد.

در بخش طراحی محصول چه می گذرد؟

کانون تبلیغاتی کروشه با تکیه بر متخصصین طراحی صنعتی، مهندسین الکترونیک و مکانیک، معماری داخلی، ایده پردازان، افراد مجرب در زمینه تبلیغات و رفتار مصرف کننده، نیاز های شما را در زمینه طراحی، اجرا و تولید در همه رده ها پوشش خواهد داد. مراحل طراحی محصول در کانون تبلیغاتی از اعلام نیاز  شما شروع می شود در قدم بعدی فرضیه ها و مدل های اولیه بصورت ماکت یا نمونه در اختیارتان قرار می گیرد تا همراه با سنجش های مختلف از وضعیت بازار، هزینه ها و امکانات موجود،  بهترین راه حل برای شما انتخاب شود و وارد فرایند تولید نهایی شوید. 

خدمات این بخش به شرح ذیل می باشد :

طراحی محصول :

 سادگی و راحتی استفاده، کاربردی بودن و حفظ جذابیت های بصری آیتم های اصلی یک طراحی محصول به شمار می روند.

طراحی بسته بندی :

در بعضی مواقع بسته بندی یک محصول به اندازه محصول اهمیت دارد. لذا نباید این مورد را از سایر دیگر طراحی ها جدا نمود. از طرفی یک بسته بندی خوب خود مانند یک آگهی زنده می ماند که هر مکانی قرار بگیرد، محصول خود را نیز تبلیغ می نماید.

طراحی دکوراسیون داخلی و یا نمایشگاهی :

طراحی  محل کار و یا دکور نمایشگاهی شما در نمایشگاه های مختلف،تاثیر بسیار مستقیمی بر مشتریان و مخاطبان شما می گذارد.افرادی که به محل شما رفت و آمد و یا بازدید می نمایند، به هویت و اعتبار شما در یک نگاه دست پیدا کنند.

طراحی ویترین :

هر آنچه در مورد ویترین های فروشگاه ها گفته شود، کم است. مگر می شود جذب و همچنین کشش مشتری را به داخل محل کسب و کار شما، بدون ویترین خوب تصور کرد ؟!

 

طراحی و چاپ

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:41 نوشته شده توسط

طراحی و چاپ خوب، خود را همه جا نشان خواهد داد !

برای اینکه هویت شرکت چه در فضای های مجازی و چه در رویداد های رسمی تثبیت گردد، حتما باید یک تیم طراحی خلاق و مسلط به تکنیک ها و علم گرافیک تبلیغاتی، همواره در کنار شما باشند. برای آن که اهداف و استراتژی تبلیغات و روابط عمومی شما به منصه ظهور برسد، می بایست از طرح های منحصر به فرد و چشم نواز در راستای بازاریابی و رفتار مصرف کننده استفاده نمود. نمی توان همه بار تبلیغات را صرفا بر دوش عکس و یا فیلم  ساده یا ترکیبی از هر دو انداخت. امروزه تبلیغات پیوند عجیبی با گرافیک خورده است. 

اگر تیم طراحی و چاپ نداشته باشیم چه اتفاقی می افتاد؟

نداشتن تیم طراحی متخصص در کنار راهبرد های تبلیغات و بازاریابی سبب می شود از پتانسیل های گرافیک تبلیغاتی در اهداف فروش و روابط عموی و حتی برندینگ بی بهره باشید. هر آنچه که به بیرون عرضه می نمایید بی روح و غیر اثر بخش خواهد بود. 

توجه داشته باشید مردم در شرکت شما زندگی نمی کنند، آنها فقط شما را می بینند و اگر شما در برداشت اول تاثیر مورد نظر را بگذارید، اعتماد اولیه را در بینشان ایجاد نموده اید.

و اما یک نکته اساسی این است که فرآیند طراحی فقط با ایجاد طرح مورد نظر تمام نمی شود، و هنوز در بسیاری از موقعیت ها و زمان ها، رساندن پیام اصلی بصورت فیزیکی در متریال های مختلف چاپی اعم از کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت و ... نقش تمام کننده را به خوبی بازی می کنند. و برای ایفای این نقش مهم، کانون تبیلغاتی کروشه با همکاری ناظرین چاپ مجرب و مسلط به تمامی متریال ها و انواع چاپ و ماشین آلات مرتبط  و همچنین خدمات پس از چاپ، واحدی مستقل ولی مکمل با بخش طراحی گرافیک در نظر گرفته است.

طراحی خود را چرا باید به کروشه سپرد؟

کروشه بر این باور است که نمود روح هر شرکتی در طراحی های آن متجلی است. لذا با گرد آوردن خبرگان این حوزه سعی نموده است در قدم اول خدمات متنوعی که به طراحی نیازمند هستید را مشخص نماید و در گام بعدی برای هر کدام از آنها، با توجه به استراتژی راهبردی یا کمپین های تبلیغاتی تعیین شده، با تشکیل اتاق فکر و خلاقیت، سناریو یا راهکار های کارآمد را پیشنهاد نماید.این خدمات به شرح ذیل می باشد :

1- طراحی هویت سازمانی

موضوع اصلی در طراحی هویت بصری، ایجاد ساختار منسجم و همگون بصری از طریق درک فضای کسب و کار سفارش دهنده است. طراح گرافیک با توجه به گوناگونی و تنوع فعالیت سازمانی مؤسسات، شرکتها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و بنابر تشخیص نیاز سفارش دهنده و لزوم گستردگی مورد سفارش، مجموعه ای یکپارچه از اقلام بصری را طراحی و خلق می نماید، که هزینه آن با توافق طرفین و به نسبت تعداد موارد طراحی محاسبه می گردد. هزینه طراحی زیرمجموعه هویت بصری هر سفارش مانند: طراحی لوگو یا نشانه، طراحی اوراق اداری (ست اداری ) و تعیین رنگ سازمانی، که جدا از هزینه ساختار و فضای کلی هویت بصری، براساس قیمت های موجود در تعرفه، قیمت محاسبه خواهد شد.

2- طراحی گرافیکی وب‌سایت

بهینه سازی و طراحی واکنشگرا (وبسایت برای هر الگو)

سازگار کردن طرحها با تمام دستگاههای جدید و مختلف بر اساس رعایت اصول و استانداردهای طراحی وبِ واکنشگرا در جهت بهبود ارائه مناسب محتوا به کاربر، طراحی سایت واکنشگرا برای واکنش سایت نسبت به تغییر دستگاههای مختلف مانند تبلت، موبایل، لپتاپ، تلویزیون های هوشمند و همچنین تغییر رزولوشن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی واسط گرافیکی کاربر در اپلیکیشن 

شامل: ایده پردازی، طراحی ساختار و طراحی گرافیکی و هماهنگ سازی. هزینه خدماتی از قبیل عکاسی، تصویرسازی های خاص، نویسندگی، طراحی نشانه یا نشانه نوشته جداگانه محاسبه می گردد.

طراحی واسط گرافیکی کاربر در نرم افزار 

مجموعه ای از نشانه های گرافیکی نمایش داده شده بر روی یک نرم افزار، برای راهنمایی و کاربری بهتر به کار گرفته می شود. طراحی واسط گرافیکی کاربر در نرم افزار شامل نشان ها، پس زمینه ها، منوها و روش چیدمان و نشان دادن محتوای نرم افزار، و چگونگی ایجاد کلیدهایی برای جهت یا بی کاربران است.

3- طراحی صفحات گرافیکی چندرسانه‌ای ( مالتی مدیا )

4- طراحی نشانه ( لوگو یا لوگو تایپ )

5- طراحی نماد یا کاراکتر

6- طراحی برای رسانه چاپی   ( مجلات، روزنامه ها و ... )

7- طراحی برشور و کاتالوگ :

کاتالوگ اطلاعات طبقه بندی شده ای از مجموعه محصـولات و یا خدمـاتی است که می تـواند از چند صفحـه تا ده ها و یا صـدها صفحـه باشد. ممکن است جلد کاتالوگ جـداگانه طراحی شـده و صفحـه های داخلی به صـورت ثابت و یا مشابه صفحه آرایی شوند.

8- طراحی اوراق اداری ( سربرگ پاکت نامه و کارت ویزیت )

9- طراحی اسناد حسابداری ( قبض دریافت و پرداخت و صورتحساب، فاکتور )

10- طراحی فولدر

11- طراحی تقویم و سررسید

12- دفتر یادداشت و دفتر تلفن

13- طراحی کارت دعوت و تبریک

14- طراحی گواهینامه و کارت ضمانت

15- طراحی بسته‌بندی 

16- طراحی اقلام تبلیغاتی

17- طراحی کتاب

18- طراحی لوح فشرده - طراحی روی سی‌دی به همراه جلد و محتویات

19- طراحی پوستر

20- طراحی برای تبلیغات (طراحی آگهی مجله - طراحی آگهی صفحه روزنامه - طراحی بیلبورد – طراحی استند - سردر فروشگاه - بدنه اتومبیل‌های پخش و ...)

21- طراحی خاص برای شبکه های اجتماعی 

22-طراحی دفترچه راهنما : 

دفترچه راهنما به مجموعه اطلاعات توضیحی درباره یک کالا و یا توضیح چگونگی کارکرد یک محصول اطلاق می شود. طراحی و اجرای دفترچه راهنما معمولا به صورت یکپارچه و توسط یک طراح انجام می شود. ممکن است دفترچه های راهنمای محصولات گوناگون یک شرکت با جلدهای یکسان و صفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.

23- طراحی تبلیغات فروش و فروشگاهی :

پوستر فروشگاهی: تابلوهای تبلیغاتی داخل فروشگاه شامل تبلیغات محصولات در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای

هنگر یا دنگلر ( Dangler or Hanger) : ابزار اطلاع رسانی­ در فروشگاه ها که از سقف آویزان می­شود.

وابلر (Wobblers) : ابزار اطلاع رسانی در فروشگاه است که به قفسه یا طبقه فروشگاه متصل می شود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران را جلب می کند.­ 

استیکر (Sticker) : برچسب اطلاع رسانی که معمولا جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه استفاده می­ شود.

شلف تاکر (Shelf talker) : ابزاری است که از آن برای اطلاع رسانی در عرض طبقات، در قفسه های فروشگاهی استفاده می شود. معمولا یا مقوایی است که تا خورده، نیمی از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم دیگر، بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرارمیگیرد و یا نواری است که به بدنه قفسه می چسبد.

بانتینگ (Bunting) : ابزار اطلاع رسانی است که معمولا بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و بهصورت ریسه تکرار یک یا چنــد طرح مرتبــط، از یـک سو به سـوی دیگر فروشگـاه کشیــده می شـود.

24-  طراحی اینفو گرافیک :

اینفوگرافیک ها نمایشگرانی هستند که محتوای گرافیکی متن و تصویر، داده ها و اطاعات را با هم ترکیب می کنند و به مخاطب منتقل می نمایند.

25- طراحی گرافیک متحرک :

طراحی گرافیک متحرک برای تیتراژ ها و تیزر های خاص صورت می گیرد. 

26- طراحی تندیس 

 

طراحی سایت و اپلیکیشن

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:41 نوشته شده توسط

شرکت شما در اینترنت چه لباسی می پوشد؟

در دنیای امروز این موضوع که شرکت ها، سازمان ها و حتی افراد برای اعلام حضور و ارتباط با مشتریان خود سایتی داشته باشند امری حیاتی و ضروری است و در آن هیچ شکی نیست. ولی سوالی که مطرح می شود این است که چه سایتی برای کسب و کار  شما مناسب است؟ امروزه میلیون ها سایت در زمینه های مختلف  طراحی و بارگذاری شده است، تشخیص اینکه کدام طرح یا پلت فرم برای شما مناسب است امری کاملا تخصصی است. در کانون تبلیغاتی کروشه سعی داریم بهینه ترین و کارآمدترین تصمیم برای طراحی و ایجاد سایت شما گرفته شود. به واسطه تخصص و مهارت هایی که تیم اجرایی و مهندسی این بخش در زمینه طراحی و برنامه نویسی دارد، هیچ طرحی نیست که نتوان آن را اجرا نمود.

ظاهر سایت همه چیز یک سایت نیست!

شاید همه فکر کنند یک سایت خوب باید طراحی خوبی داشته باشد. اگر سایت شما بهترین طراحی را داشته باشد ولی در رده های پایین جستجوی گوگل قرار بگیرد چه فایده دارد؟ قسمت مهم از طراحی سایت به این مسئله بر می گردد که چگونه سایت بهینه ای نوشته شود تا در رده های بالای موتور های جستجو چون گوگل قرار بگیرد. تیم کروشه با آگاهی به تکنیک ها و استاندارهای بروز دنیای وب و برنامه نویسی  به شما این تضمین را می دهد سایتی در اختیارتان می گذارد که همه جوانب، بهینه سازی هم از جهت سرعت بارگذاری و موتور های جستجو، واکنشگرا بودن ( ریسپانسیو ) و داینامیک بودن ( قابلیت ایجاد و تغییر آسان همه بخش های سایت توسط مدیریت آسان ) سنجیده و در نظر گرفته می شود.

کانون تبلیغاتی کروشه نظر را از شما می گیرد! 

در کروشه سعی می نماییم که با توجه به نیاز شما گام بر داریم اما این دلیل نمی شود که چون شما از استاندارد ها و تکنولوژی های جدید طراحی سایت مطلع نیستید یک سایت غیر کاربردی، حتی با این که خواسته شماست برایتان طراحی گردد، تلاش ما در طراحی سایت بر تعامل استوار است. اما آنچه که تحویل خواهید گرفت قطعا یک سایت پویا، واکنشگرا، بروز و بسیار شیک است که استاندارد ها و اصول طراحی و برنامه نویسی در آن رعایت شده است.

کلام آخر ، نگذارید با یک طراحی بد و غیر حرفه ای سایت، وجهه شرکت شما به خطر بیافتد. 

خدمات بخش طراحی سایت کانون تبلیغاتی کروشه

طراحی استاتیک :

وب سایتی است که فقط اطلاعات ثابت وارد می شود و نیازی ندارد که خبر یا مطلبی به سایت اضافه نمایید .

طراحی داینامیک :

وب سایتی است که قابلیت مدیریت را به افرادی که علاقمند هستند بارگذاری مطالب وب سایت خود را به شخصه انجام دهند، از طریق پنل مدیریتی آسان و فارسی ایجاد می کند.

طراحی به روش WEB3.0 :

استفاده از HTML5 و CSS3 و جی کوئری برای دادن جلوه های بهتر و جدیدتر در وب سایت و استفاده از آخرین تکنولوژی های روز جهان در طراحی 

پرتال سازمانی و دانشگاهی

نرم افزارهای سفارشی

 

موبایل را تبدیل به دنیای کسب و کار خود بکنید !

با توجه به رشد روز افزون موبایل ها غفلت از این پلتفرم آماده و همه گیر ضربه مهلکی بر پیکره کسب و کار ها خواهد زد. کانون تبلیغاتی کروشه با توجه به ضریب نفوذ بسیار بالای موبایل مابین مردم و اقشار مختلف جامعه واحدی منسجم و حرفه ای برای اپلیکشن های موبایل در نظر گرفته است. 

خدمات کانون تبلیغاتی کروشه در زمینه اپلیکشن های موبایل :

طراحی گرافیکی متناسب با نیاز کاربر:

با توجه به میزان دقت بالای افراد نسبت به آنچه که در موبایل می گذرد قطعا یک طراحی سطحی کاربر را به خود جذب نمی کند. 

طراحی رابط کاربری متناسب با نیاز کاربر:

آنچه که یک اپلیکشن را محبوب می کند رابط کاربری آن یا همان تجربه کاربریست. (User Experience)

طراحی لوگو :

طراحی لوگو برای اپلیکشن به شدت مهم و اثر بخش است چرا که این نشان را همواره جلوی خود می بینند.

انتشار مناسب:

بسیار اپلیکشن هایی بودند که ساخته شده ولی به دلایل ضعف در انتشار گسترده کارایی چندانی برای صاحبان آن اپلیکشن ندارد،  [ کروشه متعهد می شود که اپلیکیشن شما را به بهترین روش طراحی و منتشر گردد ]

 

برگزاری سمینار و همایش

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:38 نوشته شده توسط

سمینار و همایش برای حرفه ای ها لازم است !

سمینار و همایش برای شرکت ها جنبه های مختلفی دارد، عموما این تفکر مطرح است که باید همایش و سمینار برگزار نمود و کمتر مسائلی چون حمایت و شرکت در سمینار ها مطرح است. درست است که یکی از راههای بسیار کارا و مفید برای معرفی فعالیت های شرکت برگزاری همایش و سمینار است، اما این همه پتانسیل این بخش نیست. بسیار بوده که با حمایت موثر از یک همایش همان اتفاقی برای شرکت افتاده که با برگزاری یک سمینار و همایش بزرگ. کانون تبلیغاتی کروشه در این بخش سعی کرده که یک برخورد حرفه ای و تخصصی با مقوله سمینار و همایش داشته باشد تا برای هر شرکتی این زمینه دستاورد داشته باشد. 

برگزاری همایش و سمینار 

اثر گذاری همایش ها و سمینار ها با توجه به زمان زیاد برنامه و استفاده از ارائه های قوی می تواند بسیار مفید و اثر بخش باشد. این راهکار آنجا نتیجه بخش می گردد که به نحو احسن انجام شود. برگزاری نامنظم یک رویداد نه تنها به وجهه شرکت شما کمک نمی کند، بلکه حس بی اعتمادی در مخاطبین نسبت به شما به وجود می آورد. کانون تبلیغاتی کروشه با بکار گیری تیمی پویا، همایش ها و سمینارهای شما را در بالاترین استاندارد برگزار می نماید. لازم به ذکر این نکته مهم می باشد که برگزاری همایش های تخصصی برای مشتری ها می تواند یکی از راهبردی ترین و موثرترین راه برای بازاریابی و تبلیغات و شرکتهایb2b که محصولات و خدمات تخصصی دارند باشد.

شناسایی همایش و سمینار های هدف

در بسیاری از این همایش و سمینار ها افراد صاحب نفوذ و ارگان های دولتی و خصوصی قدرت مندی حضور دارند که مراوده و آشنایی با چنین افراد و شرکت هایی می تواند زمینه ساز فعالیت های موثر آتی باشد. بدین منظور کانون تبلیغاتی کروشه برای شما دست به اعتبار سنجی همایش ها و سمینار ها می زند و تقویم سالانه و ماهانه آن ها را برایتان تنظیم می نماید تا از پتانسیل این بخش هم بهره مند گردید.

حمایت از همایش و سمینار ها

عموما تلقی اینکه از همایش و سمینار ها باید حمایت کرد، آنچنان مابین شرکت های خصوصی مرسوم نیست. 

اما با توجه به اینکه باید با ارگان های دولتی و سایر بخش های خصوصی تعامل ایجاد نمود، تا این حمایت ها در راستای برگزاری و اطلاع رسانی ها مفید واقع شوند. کانون تبلیغاتی کروشه سعی بر این دارد با در نظر گرفتن همه جوانب، شما را در این تصمیم همراهی کند و مسیر حمایتی شما از همایش ها و سمینار ها را به صورتی که برای هر دو طرف برد- برد باشد طراحی نماید.

خدمات بخش سمینار ها و همایش های کروشه

اطلاع رسانی گسترده همایش و سمینار ها :

با استفاده از شبکه های ارتباطی موجود، اطلاع رسانی گسترده برای همایش ها و سمینار ها رخ خواهد داد تا علاوه بر آنکه افراد، برای شرکت در همایش علاقه مند شوند، یک بستر مناسب تبلیغاتی ایجاد گردد.

انتخاب مجری :

در کوچکترین موارد از جمله انتخاب مجری همراه شما خواهیم بود. انتخاب مجری امری بسیار مهم و حیاتی برای برگزاری بهتر رویداد است.

طراحی پلن های همایش و سمینار ها :

به انواع مختلفی می توان یک رویداد را مهندسی کرد، برای شما بهترین و بهینه ترین حالت را برنامه ریزی خواهیم نمود.

دعوت از صاحب نظران کشوری و افراد مشهور : 

اعتبار یک رویداد به افرادیست که در آن حضور دارند. با دعوت از افراد به نام کشوری و منطقه ای به رویداد شما اعتبار خواهیم داد.

مستند سازی کامل همایش و سمینار :

استفاده از یک برنامه و رویداد معطوف به روز برگزاری نمی شود و می توان با مستند سازی خوب بعد ها از این همایش بسیار سود خواهد بود.

به روز رسانی سایت همایش و سمینار به صورت همزمان با برگزاری رویداد:

با رفتار های خلاقانه رویدادتان را زنده تر برگزار می کنیم.

دعوت از رسانه ها برای پوشش خبری سمینار و همایش:

اعنبار برای هر همایش یا سمینار، پوشش خبری متناسب با آن است. با به کار گیری انواع رسانه ها قطعا می توان به برگزاری آن کمک شایانی کرد و ابعاد آن را بطور کامل به منصه ظهور گذاشت.

 

رسانه های تبلیغاتی

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:38 نوشته شده توسط

بمب رسانه را در دست بگیرید!

برای به دست آوردن وجه رسمی در جامعه، قطعا هر شرکتی باید بتواند از پتانسیل رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و دیجیتالی به نحو احسن استفاده نماید تا بسیاری از فرصت ها سوخت نگردد. برای اینکه این بحث روشن شود، فرض کنید که همایشی برگزار می شود که در آن مدیر عامل شرکت شما مقابل شهردار و یا مسئولین مرتبط با کسب و کارتان قرار است سخنرانی نماید، امکان نوشتن متن سخنرانی به طرق مختلف هست، اگر ایشان از قدرت و پتانسیل رسانه با خبر باشند می توانند با ردیابی سخنان مسئولین حاضر، در ماه گذشته متوجه شوند که کدام بحث بیشتر به فضای فکری حضار و مهمانان ویژه نزدیک است و آن را به نحو احسنت ارائه نماید. با این تکنیک، می توان علاوه بر اثر بخشی مضاعف در ذهن مسئولین و حضار ، خود را در مسیر تحولات کسب و کار قرار داد و همچنین به عنوان یک مرجع آگاه معرفی نمود. وظیفه استفاده از قدرت رسانه را در شرکت ها روابط عمومی ها برعهده دارند.

قدرت رسانه را پشت خود حس کنید

طرح کانون تبلیغاتی کروشه، در تلاش است تا شرکت ها یا افراد از ظرفیت های مناسب و موثر رسانه بهره مند شوند، که بر پایه اصول و کنش های زیر استوار است :

آگاه سازی مجموعه

رسالت خود می دانیم شما را از تمامی تحولات کسب و کارتان در عرصه رسانه باخبر نماییم. مهم نیست این اخبار در کدام رسانه منتشر شده است، روزنامه، خبرگزاری، رادیو تلویزیون، مجله، پایگاه خبری و ...

مهم این است که ما اخبار را به صورت نمودار ها و تحلیل های کوتاه همراه با شیوه های نوین برای شما به نمایش بگذاریم تا در جریان همه مسائل پیرامون خود به راحتی قرار بگیرید.

تحلیل اخبار و اتفاقها

در روزگاری به سر می بریم که همه شرکت ها در بمباران اطلاعاتی قرار دارند و این حجم باعث سردرگمی می شود. کانون تبلیغاتی کروشه با بهره گیری از دانش وتبحر اساتید رسانه و خبرنگاران مجرب، همراه با متخصصین بازار سازی به شما این اطمینان را می دهد که با آگاه سازی اولیه، تحلیل های منحصر به فردی در اختیار شما قرارداده شود تا درک و آگاهی عمیق تری نسبت به فضای رسانه ای و تحولات اطرافتان داشته باشید و با قدرت و پتانسیل موثر تری از دانسته های خبری خود استفاده نمایید.

از روابط عمومی غافل نخواهید شد

یکی از مشکلات شایع در شرکت ها عدم مسلط بودن روابط عمومی به اتفاق های اطراف است، کانون تبلیغاتی کروشه اعلام آمادگی می نماید که توانایی این را داراست تا بازوی اجرایی بخش روابط عمومی شما باشد، تا شرکت از هیچ تغییر و تحولی در اطراف خود بی اطلاع نماند و مجموعه بتواند در شرایط خاص بهترین تصمیم را بگیرد.

در رسانه های دیگر دیده شوید

با توجه به تعامل بسیار بالایی که کانون تبلیغاتی کروشه با سایر رسانه های مختلف و معتبر اعم از رسانه های مجازی وغیر مجازی، در ایران دارد، خیالتان را از نمایش مناسب و موثر شما، در معرض دیدگان عموم مردم یا مخاطبین بازار هدفتان آسوده می نماید.

جای مناسب را بگیرید

در برخورد با رسانه های تبلیغاتی مختلف مانند : پخش تلویزیونی یا رادیویی، بیلبورد ها، عرشه پل ها و ... مسئله تجربه و قدرت رایزنی از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوان جایگاه خوبی را در زمان مناسب و دلخواه، برای تبلیغات یا کمپین های مورد نظر شرکت ها تهیه و یا خریداری نمود. کانون تبلیغاتی کروشه با توانایی در مسایل ذکر شده و همچنین با ارتباطات و شناخت گسترده از این فضای کاری، به شما این امکان را می دهد هزینه مناسبی (مقرون به صرفه ترین) را با بهترین انتخاب ها داشته باشید.

 

دیجیتال مارکتینگ

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 14:38 نوشته شده توسط

به هیجان برگردید !

در تعریف علمی دیجیتال مارکتینگ آمده: بازاریابی از طریق هر آنچه که بر بستر اینترنت رخ می دهد. امروزه با رشد روز افزون اینترنت و ضریب نفوذ بالای آن مابین ایرانی ها، هر شرکتی که در دنیای اینترنت برای خود جایی دست و پا کرده باشد قطعا آینده پایدار تری خواهد داشت. با توجه به این تعاریف جایگاه دیجیتال مارکتینگ در هر شرکتی همچون قلب تپنده ای می ماند که سایر فعالیت های شرکت را در قدم اول به گوش مردم و مشتری هایش برساند و در قدم بعدی مردم را ترغیب به استفاده از محصولات و خدمات شرکت بکند. فراموش نکنیم بخش اعظمی از مردم حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند و طبق آمار ها 75 درصد قبل از خرید هر چیزی در مورد آن در اینترنت جستجو می کنند.

یک قدم قبل از شروع

قبل از هر اقدامی باید به این سوالها پاسخ داد! می خواهید وقتی درب های شرکت شب ها بسته است، مشتری امکان حضور داشته باشد؟ آیا می خواهید با مشتریان خود یک ارتباط مداوم داشته باشید؟ می خواهید حداقل یک بار نام برند شما بر روی گوشی های همراه مشتریان و مردم دیده شود؟ می خواهید برای عموم مردم در دسترس باشید؟ فکر می کنید برای شرکت شما مهم است، در برابر دیدگان عموم مردم یا مشتریان قرار بگیرد؟

اگر پاسخ همه سوالهای بالا آری بود، پس شما به دیجیتال مارکتینگ نیاز دارید.

طرح دیجیتال مارکتینگ کانون تبلیغاتی کروشه

از آنجایی که نام و برند شرکت بسیار مهم است، لذا نباید در فضای اینترنتی با آن بازی شود لذا باید کاملا حساب شده و دقیق برای تقویت نام و برند تلاش صورت گیرد. کروشه با بهره گیری از متخصصین این امر و طراحی پلن های مختلفی بر پایه اصول و تکنیک های به روز دیجیتال مارکتینگ سعی می کند، نام و هویت شرکت شما را در قدم اول در دنیای مجازی شناسانده و در قدم های بعدی، سعی در اشاعه برند شما نماید.

کانون تبلیغاتی کروشه، با بهره گیری از روش های مختلفی همچون، بازاریابی محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی، در مرحله اول هویت شرکت شما را تعریف و جایگاه شرکت را در دنیای مجازی تثبیت می نماید. در گام بعدی با بهینه سازی سایت(سئو) برای قرار گرفتن در رده های بالای جستجوی گوگل و همچنین ایمیل مارکتینگ مشتری ها بیشتری را به سمت شرکت سوق می دهد. و در نهایت با طراحی کمپین های تبلیغاتی، از جمله تبلیغات کلیکی و بنری و همچنین رپورتاژ آگهی ها سعی می کند جریان سازی مناسبی صورت پذیرد تا مشتریان در مورد شرکت شما گفتگو نمایند. این مراحل روزانه برای شرکت شما انجام می شوند.

تولید محتوا - Content provider : 

کروشه با بهره گیری از نویسندگان متخصص در حوزه های مربوطه ، موثرترین مطالب را برای سایت و شبکه های اجتماعی شما فراهم می کند که این موضوع موجب بالا رفتن آمار بازدید سایت و ایجاد ترافیک مناسب می نماید.لازم است بدانیم که مقوله تامین و تولید محتوا، پایه اصلی و اساسی تمامی خدمات و شاکله اصلی روند اجرایی دیجیتال مارکتینگ می باشد.

بازاریابی شبکه های اجتماعی - Social marketing : 

یکی از خدماتی که در این بخش دریافت ارائه می شود، راه اندازی و مدیریت شبکه های اجتماعی و همچنین تعیین استراتژی فعالیت در آن ها می باشد. کانون تبلیغاتی کروشه، با آگاهی نسبت به فضا های شبکه های مجازی و کاربران آن، متناسب با هر شبکه و ظرفیت بازاریابی در این بستر، اقدامات و راهکار های متفاوتی را پیشنهاد می نماید. 

ایمیل مارکتینگ - Email marketing : 

یکی از راههای پر نفوذ و مستقیم در بازاریابی دیجیتالی، ارسال ایمیل ها به مشتریان هدف می باشد. این امر بسیار تخصصی است چرا که تعیین نوع محتوا و زمانبندی ارسال می تواند به جذب بیشتر افراد بیانجامد.

SEO - بهینه سازی موتور های جستجوگر: 

با توجه به این که الگوریتم های گوگل و سایر موتور های جستجوگر مدام در حال تغییر و توسعه هستند، در این امر شما به یک گروه متخصص، با تجربه و آگاه نسبت به تمامی این استراتژی ها نیازمند هستید. لذا حتما به سادگی هر توصیه ای را در این زمینه نپذیرید.

طراحی کمپین های تبلیغاتی (تبلیغات کلیکی و بنری):

با طراحی حساب شده و خلاق کمپین های تبلیغاتی می توان تعداد مشتریان را به یکباره افزایش چشم گیر داد.

 

برندینگ و بازاریابی

پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 ساعت 12:27 نوشته شده توسط

یک برند خوب همراه با بازاریابی قوی شرکت را بیمه می کند !

در بازار های سنتی نام افراد بود که اعتبار به حساب می آمد. فرد بازاری با توجه به نامی که از خود درکسب و کار بوجود آورده بود، در بازار اعتبار و آبرو داشت. امروزه پس تغییر و تحول در رویکرد مردم نسبت به کالا ها و بازاریابی، نام ها تبدیل شده اند به مفهومی چون برند.

در تعریف برند آمده :" برند، نمادی است که مشخص‌می نماید خدمات یا محصولی خاص است. و به وسیله آن، از سایر محصولات و خدمات موجود در بازار نسبت به رقبا متمایز می‌گردد." برند وجه تمایز شرکت ما با سایر شرکت هاست. این برند شدن است که فعالیت های اقتصادی را رونق می بخشد.

برند همه آن چیزیست که تصویری در ذهن مخاطب از آنچه شما دارید می سازد و ساخت آن اصلا کار ساده ای نیست. فرد، تجارت، کسب و کار و سازمانی که اسم ،المان و در نهایت برند قوی ندارد، امروزه روز قطعا محکوم به زوال و نابودی است. متاسفانه در ایران به امر برندینگ کمتر توجه شده است، دلیل این بی توجهی دو مسئله است، اول آنکه در این زمینه افراد متخصص کمتر وجود دارند و ثانیا، کسب و کار ها از دوام خوبی برخوردار نیستند و آینده نگری را در دستور کار قرار نمی دهند. مقوله برند و برند سازی برای کسب وکار های حرفه ای امری حیاتی است، آنان که میخواهند در بازار کنونی ادامه دار باشند و برندشان فروششان را تضمین کند، BRANDING برایشان در اولویت خواهد بود.

برند چطور ساخته می شود؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهیم برند چطور ساخته می شود، این نکته حائز اهمیت است که برند شما در دستان چه کسانی قرار می گیرد تا به برند سازی و یا حتی بازسازی آن بپردازند. کانون تبلیغاتی کروشه مفتخر است با تیمی مجرب وآکادمیک، در کنار نام و هویت برند شما همگام شود. تیم بخش برندینگ کروشه با آگاهی کامل و اشراف به روشهای مختلف این حوزه، ابتدا نیاز سنجی و تحقیق بازار در مورد برند و رقبای شما انجام می دهند و در مراحل بعدی به طراحی مسیر یا استراتژی مناسبی را برای رسیدن شما به یک برند تجاری موفق ترسیم می نماید. ما در تمام طول این مسیر همراه شما خواهیم ماند. 

اما این مراحل چگونه به سر انجام می رسد :

در گام اول استراتژی brand شما را تهیه و تدوین می نماییم. در این قدم سعی می گردد ویژگی های فعالیت شما را نسبت به سایر رقبا به طور دقیق شناسایی نماییم ، در قدم دوم هویت یکپارچه ای برای برند مد نظر به وجود بیاوریم، در گام بعد سعی می شود که این هویت را در مجراهای معتبر به وسیله خدماتی که عرضه می نماییم معرفی گردد. مراحل و قدم های برندینگ ما به این موارد محدود نمی شود، سعی می نماییم برای برند شما خلق پیام و محتوا صورت بگیرد، هویت بصری شما را طراحی و ایجاد می کنیم و همواره برای شما تحقیقات بازار انجام می دهیم تا استراتژی برند شما از کارایی باز نماند. 

 

۱) برند محصول- Product Branding

۲) برند شخصی- Personal Branding

۳) برند شرکتی- Corporate Branding

۴) برند جغرافیایی- Geographic Branding

۵) برند عمومی، حکومت - Public, Government Branding

۶) برند فرهنگی- Cultural Branding

۷) برند مذهبی- Religious Branding

 

نقش و تاثیر بازاریابی در برند 

شاید سوال اساسی در این قسمت این باشد که از یک برند خوب چگونه می توان استفاده کرد؟ جواب را باید در بازاریابی جستجو کرد، بازاریابی یکی از راه های موثر برای ورود به بازار است. کانون تبلیغاتی کروشه در کنار مقوله برند سازی، برنامه های ویژه ای برای بازاریابی در نظر گرفته است. خدمات بازاریابی کروشه در واقع شامل بخش هایی کوچکتر مانند نحوه تبلیغات، شناخت مشتریان، پشتیبانی خدمات و محصولات و جذب رضایت مشتریان برای تشویق به همکاری مجدد با شرکت و سازمان شما می شود. مجموعه این فعالیت ها شما را در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی یاری خواهد کرد. اما قبل از همه اینها سعی می نماییم بازاریابی را توسط متخصصین به گونه ای طراحی و برنامه ریزی کنیم که به برند شما کمک شایانی شود برای بازاریابی و در نهایت فروش خدمات یا محصولات. در کانون تبلیغاتی کروشه ما به دنبال ایجاد فروش پایدار هستیم.

خدمات کانون تبلیغاتی کروشه در این بخش بدین صورت است.

بازاریابی برای بازطراحی و اصلاح محصولات یا خدمات شرکت را انجام می دهیم برای بهینه کردن توزیع و افزایش دسترسی به محصول گام بر می داریم. با یک استراتژی مناسب قیمت گذاری محصول شما را با توجه به تحلیل بازار، بازار هدف و جایگاه یابی های صورت گرفته انجام می دهیم. بازاریابی دیگری که در دستور کار قرار می دهیم برای بهبود و کیفیت اثر بخشی تبلیغات و ارتباطات است.

هم نشینی برند سازی و بازاریابی برای این صورت می گیرد تا برند شما در مسیر کوتاه تری به بازگشت سرمایه بپردازد. تخصص هایمان را در کانون تبلیغاتی کروشه برای ساختن برند و استراتژی های بازاریابی شرکت شما استفاده خواهیم کرد و در تمامی مسیر کنار شما خواهیم بود. 

مراحل بازاریابی

وضعیت بازار :

در بازاریابی می بایست سنجشی از بازار اولیه در دست داشت در این بخش به سوالاتی از این قبیل پاسخ داده می شود: بازار تا چه حد به اشباع رسیده است؟ آیا بازار به بلوغ رسیده است؟

ویژگی های بازار در این بخش معلوم می شود، یعنی مشتریان محصول و رقبای موجود کاملا بررسی می شوند.

مقایسه محصولات با سایر محصول های موجود در بازار نیز در این مرحله بسیار مهم است. 

طراحی پلن بازاریابی:

قیمت گذاری، ساماندهی کانال های توزیع، نحوه معرفی محصول از جمله مواردیست که در طراحی پلن های بازاریابی به آن می پردازیم

ارزیابی و تحقیق:

در مرحله سوم همواره به پایش و ارزیابی راهکار ها می پردازیم تا نبض بازار در دستهای ما باشد.