150 نکته در مورد بازاریابی محتوا شماره 4

پنج شنبه, 25 شهریور 1395 ساعت 03:50
به آنها نشان دهید چگونه با محتوای تولیدی قادر به جمع آوری ایمیل های افراد هستید. ایمیل ها بسیار ارزشمندند و باعث ایجاد پول می شوند.

150 نکته در مورد بازاریابی محتوا شماره 3

پنج شنبه, 25 شهریور 1395 ساعت 03:48
لحظه ای که ما شروع به ایجاد یک داستان قوی می کنیم، مدیران اجرایی و سرمایه گذاران آن را دوست خواهند داشت. محتوا دارای یک نیروی قوی برای ایجاد فرهنگ است.

150 نکته در مورد بازاریابی محتوا شماره 2

پنج شنبه, 25 شهریور 1395 ساعت 03:38
 
محتوا باعث به وجود آمدن جستجو می شود، جستجو ترافیک سایت را  تولید می کند، ترافیک باعث به وجود آمدن بازدید کننده خواهد شد، بازدید کننده به سرنخ تبدیل می شود و در نهایت سرنخ به فروش تبدیل می شود.