بازاریابی محتوایی یا بازاریابی رسانه اجتماعی

سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 18:34
بازاریابی محتوایی یا بازاریابی رسانه اجتماعی - 5.0 out of 5 based on 1 review

توبی مرداک، مدیرعامل، کاپست در حالی که با برندها و سازمان های مختلف ملاقات میکنم، همچنـان بـا افـراد زیـادی برخـورد

میکنم که با واژه "بازاریابی محتوایی" آشنا نیستند. و بعد از آنکه شروع به تشریح واژه مـیکـنم، اغلب پاسخ میدهند:"آهان، محتواهای انتشـار یافتـه توسـط برنـدها، منظـور شـما بازاریـابی رسـانه اجتماعی است؟"

درست است که بازاریابی محتوایی به شدت رسانه اجتماعی را درگیر میکنـد. و صـد البتـه، در رسانه اجتماعی، بازاریابان برای انتقال پیام از محتوا استفاده میکنند. اما اگرچـه همپوشـانی زیـادی بین بازاریابی محتوایی و بازاریابی رسـانه اجتمـاعی وجـود دارد، ایـن دو، موجودیـتهـایی کـاملاً متمایز، با نقاط تمرکز، اهداف و فرآیندهای متفاوت هسـتند. بیاییـد بـرای روشـن شـدن موضـوع، نگاهی به تفاوتهای عمده آنها بیندازیم.

چگونه استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی بنویسیم ؟ - 5.0 out of 5 based on 1 review

استراتژی بازاریابی رسانه های  اجتماعی چیست؟

به عبارت  بسیار ساده، یک  استراتژی بازاریابی رسانه  اجتماعی ، مجموعه ای  از همه تاکتیک ها و فعالیت هایی است  که  برای پیاده سازی و اجرای یک کسب و کار با استفاده از شبکه های اجتماعی انجام می گیرد. یک استراتژی ایده آل رسانه اجتماعی  برای بازاریابی  باید از روش های مختلف، از جمله تقویم بازاریابی اجتماعی، ممیزی مشخصات اجتماعی، برنامه های ایجاد محتوا، پیام و ایجاد هدف برای بازاریابی رسانه های اجتماعی،  برای اطمینان از گرفتن حداکثری بازدهی و بازگشت سرمایه صورت گرفته، باشد.

در ادامه ما  شما را برای تدوین یک بازاریابی رسانه های اجتماعی  راهبردی برنده راهنمایی می کنیم.

 

بازاریابی عصبی و هنر تجربه مشتری دیجیتال

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 ساعت 11:33
بازاریابی عصبی و هنر تجربه مشتری دیجیتال - 5.0 out of 5 based on 1 review

بازاریابی عصبی یک شکل جدید از بازاریابی است که از ابزارهای علم اعصاب برای اندازه گیری تاثیر  احساسات  بر ارتباطات در رسانه های چاپی و دیجیتال استفاده می کند و نتایج حاصله را می تواند یک شرکت بازاریابی دیجیتال در استراتژی و اهداف دیجیتال مارکتینگ بکار می گیرد.

تست
Contact Us

تماس با ما

: ستارخان، 100 متر پایین از تقاطع بهبودی، بن بست واعظی، پلاک 8، طبقه همکف
: 66503578-021 66501352-021
: 89784344-021
:
  با تشکر و سپاس،پیام شما ارسال شد.   پیام شما ارسال نگردید